CZK
KATEGORIE
          Všechny kategorie

          Kdy vyměnit ložiska, aby nebylo příliš pozdě?


          Dopad selhání ložiska může mít katastrofické důsledky, které způsobí nenapravitelné poškození strojů. Žádný podnik by neměl chtít riskovat neplánované náklady na zničení strojů. Pokud je to možné, snažte se tomuto problému vyhnout. Je proto důležité rozpoznat varovné příznaky poruchy ložiska, abyste je mohli rychle identifikovat a naplánovat opravy dříve, než dojde k poruše.

          Sepsali jsme pro Vás pět varovných příznaků, které Vám napoví, že je čas na výměnu ložiska, než dojde k jeho poruše.

          Mazání

          36 % poruch ložisek je připisováno problémům s mazáním. Za to může jak nesprávný typ, tak množství maziva. Další příčinou může být znečištění, ke kterému může dojít během domazávání. Například když se na konci mazací pistole zaseknout cizí částice a ty vniknou do ložiska.

          Pokud zjistíte, že na ložisko byl použit nesprávný typ maziva, je pravděpodobné, že již mohlo dojít k poškození. Pokud ložisko pracovalo s nedostatkem maziva kvůli nedomazávání nebo došlo k úniku maziva skrz těsnění v důsledku přemazání, je také pravděpodobné, že již došlo k poškození ložiska.

          Přidání správného druhu a množství maziva do ložiska, které je již poškozené špatným mazáním, se může jevit jako dobré řešení. Ve skutečnosti však pouze maskujete celý problém. Stále může dojít ke katastrofické poruše. Je potřeba určit závažnost problému pomocí údajů, jako jsou teplota a vibrace a je potřeba vyměnit. ložisko, než dojde k jeho selhání.

          Kontaminace

          Dalších 14 % poruch ložisek je způsobena znečištěním. Může se stát, že vysokotlakým čištěním strojů dojde k narušení konzistence maziva, čímž se tane neúčinným. To vede ke kontaktu kovu na kov v ložisku, což vytváří teplo a tření.

          Neúčinná těsnění mohou také vést ke kontaminaci částicemi a porušit mazivo. Toto znečištění částic může být také abrazivní a způsobit poškození povrchu oběžných drah ložiska.

          Pokud víte, že Vaše ložisko bylo kontaminováno, je rozumné ložisko co nejdříve vyměnit. Je pravděpodobné, že ložisko je již poškozené a je jen otázkou času, než to povede k dalším problémům ve vašem strojním zařízení.

          Vibrace

          Jistým znamením, že Vaše ložisko selhalo, jsou vibrace. Dojde-li k poškození povrchu oběžné dráhy ložiska oděrem, valivá tělesa (kuličky nebo válečky) se během provozu odrazí na povrchu oběžné dráhy a způsobí vysokou úroveň vibrací.

          Pokud si všimnete, že Vaše ložisko během provozu náhle vibruje, je čas jej vyměnit. Pokud tak neuděláte, může dojít k selhání ložiska, a to může způsobit vysoké náklady na opravu.

          Nadměrný hluk

          Pokud je ložisko během provozu náhle hlasité, tak potřebuje výměnu. Tento nadměrný hluk vzniká, když se poškodí oběžné dráhy ložiska, což způsobí, že se valivé prvky během otáčení odrazí a zařinčí.

          Pokud zjistíte, že Vaše ložisko během provozu vydává nadměrný hluk, musíte jej co nejdříve vyměnit.


          Havarijní služba


          Prvotřídní kvalita


          Rychlé jednání


          Individuální přístup

          © Copyright 2024 TB Epox s. r. o. - všechna práva vyhrazena